Untuk sebarang bantuan, pertanyaan, aduan, penghargaan dan cadangan sila salurkan melalui portal e-bantuan dengan melengkapkan borang maklumbalas di bawah.
Pastikan maklumat yang diberi adalah betul dan lengkap agar respon maklumat segera dapat diberikan.
BUTIRAN MAKLUMBALAS:
Panduan Ringkas

Nyatakan semua butiran maklumat yang diperlukan dengan lengkap bagi memudahkan pihak kami membantu anda.

Mohon elakkan penggunaan bahasa yang tidak munasabah dan kurang sopan.

*  Adalah medan mandatori.


Short Guide

Specify all information details required to enable us to assist you.

Please avoid the use of inappropriate language and irreverent.

*  Denotes a mandatory field.

BUTIRAN PERIBADI:
Nama *
MyKad/Pasport *
Syarikat *
No Pendaftaran Syarikat *
Tel. Bimbit *
Email *
Kategori Pelanggan *
Untuk aduan berkenaan industri pembinaan tuan/puan diminta untuk membuat laporan di cidb.spab.gov.my
Pastikan maklumat aduan lengkap diisi bagi tujuan tindakan siasatan dan penyampaian maklumat kepada anda. Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Maklumbalas anda amat dihargai demi meningkatkan mutu perkhidmatan CIDB.